Are you smarter then a nine year old?

An tUasal Táth, Mata  Tagged , No Comments »

Caoimhe is ainm dom. Is mise Matamaiticeoir na Seachtaine. 

Can you solve the puzzle below?     

                                                        6 + 4 = 210                                              

                                                         9 + 2= 711

                                                        8 + 5 = 313

                                                         5 + 2 = 37

                                                         7 + 6 = 113

                                                         9 + 8 = 117

                                                          10 + 6 = 416

                                                            15 + 3 = 1218

                                                            X + Y = 123

Conair Mata

An tUasal Táth, STEM  Tagged No Comments »

Peadar is ainm dom. Is aoibheann liom Tottenham Hotspur. Is mise Sorcha. Is fearr liom Learpholl. Is matamaitceoirí na seachtaine muid. Seo í ár gConair Mata timpeall na scoile.

Is scoil STEM muid agus bímid i gconaí ag faire amach do Mhata inár dtimpeallacht.

Na Táblaí – a hocht agus a naoi

An tUasal Táth, Mata, STEM  Tagged No Comments »

Tá go leor firicí Mata le foghlaim againn fós! Béimid ag diriú ar uimhir a hocht agus a naoi sa seachtain seo. Is féidir an cluiche a imirt tri chliceáil ar an bpictiúr. Bain taithneamh as!

Na Táblaí a Sé agus a Seacht

An tUasal Táth, Mata, STEM  Tagged , , No Comments »

Dáithí is ainm dom agus is mise an matamaticeoir na seachtaine!

Bain trial as ár gcluiche is deanaí trí chliceáil ar an matamataceoir atá thíos!

Na Táblaí – a haon, a dó agus a trí

An tUasal Táth, Mata  Tagged , , No Comments »

Luighseach is ainm dom. Is mise Matamaticeoir na Seachtain! Fuair mé an scór is airde an tseachtain seo caite. Is aoibhinn liom an fhoireann sacair Learpholl.

Tá ár gcluiche ag éirí níos deacra gach uile seachtain ach ná bí buartha, tá ár gcuid scileanna ar leibheal an-ard anois.  Féar-plé daoibh go léir as ucht bhur n-iarrachtaí! Is feidir ár gcluiche is deanaí a imirt trí chliceáil ar an bpictiúr. Ní hé amháin iolrúchán ach an tseachtain seo, ní mór dúinn diriú ar uimhreacha a roinnt freisin. Bain taithneamh as!


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. WPMU Theme pack by WPMU-DEV.
Entries RSS Comments RSS Log in
error: Content is protected !!