Na Briathra

An tUasal Táth  Tagged No Comments »

Rinneamar físeán bríomhar ag diriú ar na briathra i rith Seachtain na Gaeilge. Seo é an toradh!

Seachtain na Gaeilge

An tUasal Táth, Gaeilge, Mrs. Gilroy, Ms.Kelly's class  Tagged No Comments »

Bíonn Radio Droim Lias le chloisteail gach lá inár scoil i rith Seachtain na Gaeilge. Chualamar an nuacht is deanaí inniú léite ag láithreoirí cumasacha as rang a cúig agus a sé.  Glacann rang a haon, a dó, a trí agus a ceathair páirt i gciorcal cómhra gach maidin. Is leor beirt ach is fearr seasca!

 

Sábháilteacht

Gaeilge, Mr.O'Farrell's Class  Tagged No Comments »

A pháistí! Bígí cúramach sa bhaile, ar scoil agus ar na mbóithre. Rinne na daltaí ó rang a cúig agus a sé na postaerí seo thíos chun é seo a mhiniú.


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. WPMU Theme pack by WPMU-DEV.
Entries RSS Comments RSS Log in
error: Content is protected !!