Crann ginealaigh – ár bhfíseán

An tUasal Táth, Stair No Comments »

Rinneamar agallaimh lenár dtuismitheoirí. B’éigean duinn pictiúir a thógáil de bhaill dár dteaghlaigh.

D’fhoghlaimaíomar faoinár gcrann ginealaigh. Bain taithneamh as!

The Unburstable Balloon Experiment!

An tUasal Táth, Eolaíocht, STEM  Tagged , 1 Comment »

You will need: 

 • Four balloons 
 • Matches 
 • An adult 
 • Water 
 • A candle 

Steps: 

 1. Inflate two balloons with air.
 2. Inflate two other balloons with air and 100ml of water. 
 3. Light the candle. 
 4. Place the balloon with air over the flame. 
 5. Place the balloon with water over the flame. 
 6. Dry up the water and tidy away the experiment. 

Findings: 

The balloons inflated with air explode very quickly. The balloons inflated with air and water explode eventually but after a much longer period of time. The water conducts the heat from the candle and absorbs the heat energy. Once the water gets really hot, the balloon eventually explodes. 

Pancakes cooking on a frying pan are cooked by conduction. Steaming vegetables are cooked by convection.  Marshmallows over an open fire are cooked by radiation. 

Drumlease National School is a Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) school. 

Na Táblaí a Trí

An tUasal Táth, Mata  Tagged , No Comments »

Má bhfuil tú i rang a trí, cliceáil ar an bpictiúr atá thios. Má bhfuil tú i rang a ceathair, cliceáil ar na minions!

Are you smarter then a nine year old?

An tUasal Táth, Mata  Tagged , No Comments »

Caoimhe is ainm dom. Is mise Matamaiticeoir na Seachtaine. 

Can you solve the puzzle below?     

                                                        6 + 4 = 210                                              

                                                         9 + 2= 711

                                                        8 + 5 = 313

                                                         5 + 2 = 37

                                                         7 + 6 = 113

                                                         9 + 8 = 117

                                                          10 + 6 = 416

                                                            15 + 3 = 1218

                                                            X + Y = 123

An Fhrainc

An tUasal Táth, Tíreolaíocht  Tagged No Comments »

Thosaíomar tionscnamh tíreolaíochta inniu sa seomra ríomhairí. D’fhoghlaimaíomar go leor firící nua faoinár gcomharsana trasna na dtonnta, na Francaigh. Bain sult as!


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. WPMU Theme pack by WPMU-DEV.
Entries RSS Comments RSS Log in
error: Content is protected !!