World War II

Stair  Tagged No Comments »

Rinne Dáithí, Prionsias agus  Éimí taighde agus léiriú ilmheán ar an Dara Cogadh Domhanda. Brúigh ar na bpictiúir atá thíos chun obair na ndaltaí a íoslódáil.

Ancient Egypt

An tUasal Táth, Stair  Tagged No Comments »

We have been learning about Ancient Egypt in recent weeks and Dáithí gave a wonderful presentation today on the topic. Click on the pyramids below to view it.

The Bronze Age

An tUasal Táth, Stair  Tagged No Comments »

We learned many interesting facts from Anna’s presentation about the Bronze Age today. To view the presentation, click on the above image.

Scannáin Scanrúla

An tUasal Táth, Stair  Tagged No Comments »

Is aoibheann linn Oíche Shamhna! Beidh na páistí go léir gléasta suas i mbréagéide de hAoine agus beidh cóisir iontach agus scannáin scanrúla le breathnú i ngach aon seomra ranga! Déanfaimid scannáin scanrúla ag fiosrú tradisiún Oíche Shamhna ó fadó.

Feel free to make a video about bobbing for apples or demonstrating Halloween traditions from times gone by.

If you have any spooky stories about Dromahair or the local area, we would love to hear them.

Please ensure each video is about thirty seconds in length.

Log out of your YouTube account first.

Ainm úsáideora: droimlias@gmail.com

Pasfhocal: droimlias123

Upload your video by clicking here:

Stories from Childhood

An tUasal Táth, Stair  Tagged No Comments »

Rinneamar agallaimh lenár dtuismitheoirí. Phléamar cuimhní suimiúla faoina n-óige.

Bain sult as ár bhfíseán!


WordPress Theme & Icons by N.Design Studio. WPMU Theme pack by WPMU-DEV.
Entries RSS Comments RSS Log in
error: Content is protected !!