Rinneamar agallaimh lenár dtuismitheoirí. B’éigean duinn pictiúir a thógáil de bhaill dár dteaghlaigh.

D’fhoghlaimaíomar faoinár gcrann ginealaigh. Bain taithneamh as!